xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2021.

Ngày 20-05-2021

Triển khai Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia

phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2021.

Nhằm nâng cao tin thần, trách nhiệm của cán bộ công chức, viên chức và người lao động về việc phòng ngừa, chuẩn bị ứng phó với thiên tai, nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai. Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn số 1648/BXD-GĐ ngày 13 tháng 5 năm 2021 về việc Kế hoạch tổ chức Tuần lễ Quốc gia phòng, chống thiên tai (15-22/5) năm 2021.

Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

(Đính kèm Công văn số 1648/BXD-GĐ ngày 13/5/2021 của Bộ Xây dựng)
Đang online: 4
Hôm nay: 990
Đã truy cập: 667961
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.