Tin tức - Sự Kiện

Về dự Hội thảo báo cáo đầu kỳ của Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Về dự Hội thảo báo cáo đầu kỳ của Dự án cấpnước an toàn Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Về tham dự Chương trình giao lưu học tập liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn (CSS)

Về tham dự Chương trình giao lưu học tập liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn (CSS)

Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Ngày 14 - 11, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Tháng hành động sẽ bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2017 trên phạm vi toàn quốc.