Tin tức - Sự Kiện

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 2

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 2

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017.

Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017.