Tin tức - Sự Kiện

Về việc báo cáo tình hình triển khai các dự án bất động sản cao cấp, sử dụng nhiều diện tích đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Công văn số 397/BXD-QLN ngày 01 tháng 3 năm 2017 của Bộ Xây dựng về việc phối hợp thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Ngày 20/4/2017, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2016 và phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2017.

Về việc Mở rộng kho xăng, trụ bơm và bãi đậu đỗ xe do Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Kiều Tím làm Chủ đầu tư.

Ngày 29/3/2017, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 509/QĐ-UBND về việc Quyết định chủ trương đầu tư dự án Mở rộng kho xăng, trụ bơm và bãi đậu đỗ xe tại ấp 5, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang.