Tin tức - Sự Kiện

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”.

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”.

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Võ Trường Toản

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Võ Trường Toản

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn II), thị xã Ngã Bảy

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn II), thị xã Ngã Bảy