Tin tức - Sự Kiện

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1385/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Bộ Xây dựng đã có Quyết định 1385/QĐ-BXD về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của Bộ Xây dựng.

Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, th

Ngày 06 tháng 12 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2139/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại phường IV, thành phố Vị Thanh và xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang

Văn Bản Mới