Tin tức - Sự Kiện

Về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Về tình hình xây dựng xã Phú An, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Về tình hình xây dựng xã Phú An, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.