xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

Ngày 25-05-2021

Thực hiện đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC  đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh.

 

Ngày 19/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 664/UBND-NC về việc phối hợp thực hiện cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC  đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh. Trong đó, đề nghị các tổ chức, cá nhân cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật về PCCC đến hộ gia đình và người dân sinh sống, làm việc tại các khu dân cư nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trong việc quản lý, sử dụng điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, chất dễ cháy, nổ, thiết bị có khả năng sinh lửa, sinh nhiệt; kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy để kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ khi mới phát sinh.

Sở Xây dựng thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

(Đính kèm Công văn số 664/UBND-NC ngày 19/5/2021 của UBND tỉnh)

Nguồn: Trang website của UBND tỉnh.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 3.2 - caodiemPCCC.pdf_20210525102650.pdfĐang online: 39
Hôm nay: 1315
Đã truy cập: 668287
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.