xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 11-08-2020

Về việc giao biên chế sự nghiệp, số lượng người hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2020

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 767
Đã truy cập: 477950
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.