xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Ngày 21-12-2022

Quyết định Số: 89/QĐ-SXD Về việc Phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 03- quyet dinh phan cong ban giam doc nam 2022.pdf_20221221084326.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 3
Hôm nay: 2544
Đã truy cập: 1201624
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.