xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

V/v quy định các tuyến đường, khu vực xây dựng nhà ở trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 28-04-2021

Kính gửi: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

 

Căn cứ Điều 17, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 41, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Căn cứ tinh thần cuộc họp ngày 16/4/2021 tại Sở Xây dựng theo nội dung Giấy mời số 33/GM-SXD ngày 09/4/2021 của Sở Xây dựng về việc đóng góp ý kiến dự thảo công bố khu vực thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở tại các dự án phát triển nhà ở thương mại, khu đô thị theo các trục đường chính trong đô thị.

Để có cơ sở tổng hợp trình Ủy ban nhân tỉnh ban hành theo thẩm quyền, Sở Xây dựng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố xác định cụ thể các khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm, các tuyến đường cảnh quan, trục chính liên khu vực trong đô thị và đi qua các trung tâm đô thị (xác định cụ thể điểm đầu, điểm cuối) cần xây dựng nhà ở để, Sở Xây dựng tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét ban hành quy định công bố theo từng khu vực và theo các trục đường chính trong đô thị.

(Văn bản gửi về Sở Xây dựng trước ngày 24 tháng  4  năm 2021).

Kính chuyển đề nghị đến UBND các huyện, thị xã, thành phố./.

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. document (7) .pdf_20210428144004.pdfĐang online: 6
Hôm nay: 993
Đã truy cập: 667964
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.