xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

V/v góp ý dự thảo Bộ đơn giá lắp đặt đường dây tải điện, đơn giá lắp đặt trạm biến áp và đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp tỉnh Hậu Giang năm 2020

Ngày 20-11-2020

V/v góp ý dự thảo Bộ đơn giá lắp đặt đường dây tải điện, đơn giá lắp đặt trạm biến áp và đơn giá thí nghiệm đường dây và trạm biến áp tỉnh Hậu Giang năm 2020

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 111111
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.