xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1462/CT-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 21-08-2020

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 1462/CT-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Để công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt hơn, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Nhằm nâng cao chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh, ngày 18 tháng 8 năm 2020 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 1462/CT-UBND “Về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”, Sở Xây dựng thông báo đến quý cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh biết để thực hiện.

(Đính kèm Chỉ thị số 1462/CT-UBND ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh)

Nguồn: Trang website của UBND tỉnh Hậu Giang

LÃNH ĐẠO DUYỆT

Nguyễn Văn Diên

TRƯỞNG PHÒNG

Nguyễn Trọng Linh

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây

 

 

 

 

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 63
Đã truy cập: 73482
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.