xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (sản phẩm xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB50 và gạch bê tông M7,5; M10).

Ngày 26-10-2020

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (sản phẩm xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB50 và gạch bê tông M7,5; M10).

Ngày 02/10/2020, Sở Xây dựng Ban hành Thông báo số 1807/TB-SXD ngày 01 tháng 10 năm 2020 về việc Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.

(Đính kèm Thông báo số 1807/TB-SXD ngày 01 tháng 10 năm 2020)

Nguồn: Trang website của Bộ Xây dựng
Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 210
Đã truy cập: 111079
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.