xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang (Sản phẩm xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40)

Ngày 17-12-2020

Ngày 11/12/2020, Sở Xây dựng Ban hành Thông báo số 1807/TB-SXD  về việc Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang .

Tên sản phẩm:

TT

Sản phẩm đăng ký chứng nhận

Mã số

GHI CHÚ

01

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-12

QCVN 16:2019

02

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-13

QCVN 16:2019

03

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-14

QCVN 16:2019

04

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-15

QCVN 16:2019

05

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-16

QCVN 16:2019

06

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-17

QCVN 16:2019

07

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-18

QCVN 16:2019

08

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-19

QCVN 16:2019

09

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-20

QCVN 16:2019

10

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-21

QCVN 16:2019

11

Xi măng Poóc lăng hỗn hợp PCB40

1879-20-22

QCVN 16:2019

Sản xuất tại: Công ty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ – Hậu Giang.

         Địa chỉ: Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A – Giai đoạn 3, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Thông báo số 1850/TB-SXD ngày 11 tháng 12 năm 2020)

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Đang online: 1
Hôm nay: 212
Đã truy cập: 111081
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.