xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Cổ phần Đồng Tâm (Sản phẩm Tấm sóng amiăng xi măng).

Ngày 26-10-2020

Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của Cổ phần Đồng Tâm

(Sản phẩm Tấm sóng amiăng xi măng).

 

Ngày 12/10/2020, Sở Xây dựng Ban hành Thông báo số 1814/TB-SXD ngày 12 tháng 10 năm 2020 về việc Tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy Công ty Cổ phần Đồng Tâm.

(Đính kèm Thông báo số 1814/TB-SXD ngày 12 tháng 10 năm 2020)

Nguồn: Trang website của Bộ Xây dựng

 

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

 
Đang online: 1
Hôm nay: 206
Đã truy cập: 111075
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.