xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thực hiện Công văn số 3362/VP.UBND-NCTH ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh

Ngày 05-10-2021

Thực hiện Công văn số 3362/VP.UBND-NCTH ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc đề xuất ý kiến đối với đề nghị xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh.

Qua rà soát, nắm thông tin, thời gian qua công tác xác định giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng theo đơn giá tại Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 21/02/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại các địa phương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND, Sở Xây dựng đề nghị Quý cơ quan, đơn vị phối hợp báo cáo các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Quyết định trên. Đặc biệt việc rà soát các kết cấu từng loại nhà, vật kiến trúc cần bổ sung hoặc điều chỉnh cho phù hợp thực trạng hiện nay.

Sở Xây dựng tổng hợp tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung  nhằm giúp công tác bồi thường giải phóng mặt bằng được thuận lợi, phù hợp quyền và lợi ích hợp pháp của người dân khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Đang online: 1
Hôm nay: 1213
Đã truy cập: 484416
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.