xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Thông báo về việc công bố người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang

Ngày 04-01-2023

         Căn cứ: Nghị định 09/2017/NĐ-CP ngày 09/02/2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước;

          Quyết định số 1101/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang;

          Sở Xây dựng công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin như sau:

1. Người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

          Ông Phan Vĩnh Lộc                Chức danh: Giám đốc Sở

          Điện thoại: (029) 33878890;   Email:locpv.sxd@haugiang.gov.vn

2. Việc ủy quyền phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

          Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở Xây dựng (Người phát ngôn) sẽ ủy quyền thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Đối tượng được ủy quyền là các đồng chí Phó Giám đốc Sở theo các lĩnh vực được phân công, ủy quyền theo quy chế làm việc của Sở. Hình thức, thời gian, nội dung ủy quyền được thực hiện bằng văn bản, được công bố trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

3. Việc công bố thông tin Người phát ngôn

          Tên, chức danh, điện thoại, hòm thư điện tử của Người phát ngôn được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa chỉ: https://soxaydung.haugiang.gov.vn/chi-dao-dieu-hanh./.


có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 9
Hôm nay: 2529
Đã truy cập: 1201609
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.