xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 14-07-2021

Ngày 29 tháng 6 năm 2021 Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV về sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 03-BNV.signed.pdf_20210714152646.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 1184
Đã truy cập: 478367
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.