xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Quyết định Số 11/2022/QĐ-UBND Ngày 13 tháng 5 năm 2022

Ngày 12-12-2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý
nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình
xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Đính kèm Quyết định Số 11/2022/QĐ-UBND)
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh 11.2022.QD.UBND.pdf_20221212162358.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 5
Hôm nay: 2664
Đã truy cập: 1201744
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.