xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Quyết định Số 10/2022/QĐ-UBND ngày 12 tháng 05 năm 2022

Ngày 12-12-2022

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận 

công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang 

(Đính kèm Quyết định Số 10/2022/QĐ-UBND)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh 10.2022.QD.UBND.pdf_20221212162005.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 4
Hôm nay: 2668
Đã truy cập: 1201748
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.