xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Quyết định Số 08/2022/QĐ-UBND Ngày 15 tháng 4 năm 2022

Ngày 12-12-2022

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh
tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở
của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Đính kèm Quyết định số 08/2022/QĐ-UBND)
 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyet dinh 08.2022.QD.UBND.pdf_20221212161112.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 5
Hôm nay: 2504
Đã truy cập: 1201584
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.