xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/QĐ-TTg SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 714/QĐ-TTg

Ngày 09-04-2020

QUYẾT ĐỊNH SỐ 319/QĐ-TTg SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 714/QĐ-TTg NGÀY 14 THÁNG 06 NĂM 2018 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ PHÊ DUYỆT, ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH THUỘC CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG CỤM, TUYẾN DÂN CƯ VÀ NHÀ Ở NGẬP LŨ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Tập tin đính kèm: 319.signed_zBFQM0G6.pdf
Đang online: 1
Hôm nay: 687
Đã truy cập: 539043
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.