xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Ngày 09-04-2020

Nghị định số 69/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng tài sản công để thanh toán cho Nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao

Tập tin đính kèm: 69.signed_EYKZIRjN.pdf
Đang online: 1
Hôm nay: 639
Đã truy cập: 538995
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.