xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND

Ngày 19-01-2022

- Ngày 21 tháng 12 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 2509/QĐ-UBND về việc xóa Quy hoạch Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A và Khu tái định cư, dân cư và nhà ở công nhân phục vụ Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A.

- Xóa Quy hoạch Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A và Khu tái định cư, dân cư và nhà ở công nhân phục vụ Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A; đồng thời hủy các Quyết định sau:

+ Quyết định số 1466/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

+ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang;

+ Quyết định số 1221/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thành lập Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

- Giao UBND huyện Châu Thành A Ban hành Quyết định xóa quy hoạch Khu tái định cư, dân cư và nhà ở công nhân phục vụ Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A theo thẩm quyền (tại Quyết định số 2904/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2012 và Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2013 của UBND huyện Châu Thành A).

(Đính kèm Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD du thao xoa QH Cum CN TT Nhon Nghia A.pdf_20220119162421.pdfĐang online: 6
Hôm nay: 1011
Đã truy cập: 667982
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.