xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025

Ngày 28-04-2021

Ngày 19 tháng 4 năm 2021 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND về việc triển khai thực hiện “Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025. Các đối tượng để thực hiện đề án: Các Cơ quan, hộ gia đình, cá nhân hoạt động, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đề án Hậu Giang xanh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” giai đoạn 2021-2025 bao gồm các nội dung chính sau: Mục tiêu, nhiệm vụ triển khai thực hiện và các giải pháp thực hiện. Trong đó tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về quản lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, bảo vệ cảnh quan môi trường đô thị và nông thôn, trồng và chăm sóc cây xanh là các nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ môi trường.

Qua đó, Sở Xây dựng được phân công nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về quản lý nhà nước trong quy hoạch quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch được duyệt; định hướng phát triển hệ thống cây xanh, chiếu sáng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh. Nhằm đạt được mục tiêu của đề án là nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ môi trường.

(Đính kèm Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

         PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

                       & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Hậu Giang, ngày 20  tháng 4 năm 2021

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. KH 05 nam Dean.pdf_20210428092258.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 312
Đã truy cập: 230436
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.