xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 19 tháng 2 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngày 08-03-2021

Thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Ngày 19 tháng 2 năm 2021 Thanh tra Chính phủ ban hành Công văn số 252/TTCP-C.IV về việc kiểm soát tài sản, thu nhập.

Ngày 01 tháng 3 năm 2021 UBND tỉnh tổ chức họp trực tuyến trao đổi, thống nhất việc xây dựng Kế hoạch kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu nhằm phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật phòng, chống tham nhũng.

- Việc kê khai và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập phải được thực hiện đúng theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ và Văn bản số 252/TTCP-C.IV ngày 19 tháng 02 năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

- Người có nghĩa vụ kê khai có trách nhiệm nghiên cứu quy định của pháp luật về kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ, chính xác về tài sản, thu nhập.

                 Nguồn: Thanh tra Sở

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Tháng 03-2021.docx_20210308085222.docxĐang online: 2
Hôm nay: 726
Đã truy cập: 538081
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.