xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 19 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu Khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tỉnh Hậu Giang

Ngày 25-11-2020

Ngày 19 tháng 11 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND về việc hủy bỏ Quyết định số 568/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2011của UBND tỉnh Hậu Giang về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch phân khu Khu Trung tâm Thương mại và Dịch vụ tỉnh Hậu Giang.

(Đính kèm Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

         PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

                       & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Hậu Giang, ngày 25  tháng 11 năm 2020

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ HUY QĐ 568 TTTM HG.pdf_20201125150210.pdfĐang online: 1
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 111136
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.