xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

Ngày 19-10-2020

Ngày 16 tháng 10 năm 2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1775/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020.

(Đính kèm Quyết định số 1775/QĐ-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang).

  PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

                       & PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
Đang online: 1
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 73455
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.