xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ

Ngày 05-10-2021

Thực hiện Văn bản số 2608/BXD-TTr ngày 09 tháng 7 năm 2021 của Bộ Xây dựng về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở và Nghị định số 21/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2017/NĐ-CP;

Thực hiện Công văn số 2736/VP.UBND-NC ngày 16 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh về việc góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Sở Xây dựng đã đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện Văn bản nêu trên; đồng thời có văn bản góp ý gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo về Bộ Xây dựng.

 (Đính kèm nội dung dự thảo sửa đổi Nghị định 139)./.
Đang online: 1
Hôm nay: 121
Đã truy cập: 477305
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.