xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 12/2022

Ngày 13-12-2022
THÔNG BÁO
Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 12 năm 2022
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

(Đính kèm Công văn và  Phụ lục giá vật liệu xây dựng Tháng 12)

             Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng QLXD, số điện thoại: 0293 3 504 229) hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện.

Nguồn: Phòng QLXD - Sở Xây dựng


có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 9
Hôm nay: 2226
Đã truy cập: 989705
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.