xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG THÁNG 10/2022

Ngày 14-10-2022
THÔNG BÁO
Về việc công bố giá vật liệu xây dựng tháng 10 năm 2022
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo, đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng (Phòng QLXD, số điện thoại: 0293 3 504 229) hoặc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được xem xét, hướng dẫn thực hiện./. 

(Đính kèm Phụ lục giá vật liệu xây dựng Công văn công bố giá vật liệu xây dựng)


có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 1880
Đã truy cập: 989359
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.