xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 19-12-2022

Ngày 15 tháng 10 năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 2092/QĐ-UBND về việc Công bố Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang bao gồm các đơn giá: phần xây dựng, phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật, phần khảo sát xây dựng, phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ, phần sửa chữa và bảo dưỡng, phầnthí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Bộ đơn giá xây dựng công trình sau khi công bố là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan làm căn cứ xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn tỉnh HậuGiang sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) theo quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Các tổ chức, cá nhân tham khảo các quy định của Quyết định này để quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các dựán ngoài quy định tại khoản 1Điều 2 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Việc lập, thẩm tra, thẩm định chi phí xây dựng trong dự toán xây dựng công trình áp dụng theo bộ đơn giá này. Đồng thời, cập nhật giá vật liệu xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng do Sở Xây dựng công bố (theo ủy quyền) tại thời điểm lập, thẩm tra, thẩm định cho phù hợp.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1782/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành bộ đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Nguồn: Phòng Quản lý xây dựng.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Bo don gia hoan chinh nam 2022.rar_20221219135921.rar

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 2
Hôm nay: 2126
Đã truy cập: 989605
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.