xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 18-08-2022

Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 749.signed.pdf_20220818150517.pdf

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 1
Hôm nay: 2210
Đã truy cập: 989689
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.