xem chi tiet tin - Sở Xây dựng

 

Chấp thuận Kết quả nghiệm thu Khu đô thị Cát Tường Wesstern Pearl (tên trước đây là Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh). Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

Ngày 13-10-2020

Chấp thuận Kết quả nghiệm thu Khu đô thị Cát Tường Wesstern Pearl

(tên trước đây là Khu dân cư thương mại dịch vụ thành phố Vị Thanh).

Hạng mục Hạ tầng kỹ thuật.

 

Ngày 17 tháng 8 năm 2020, Đoàn kiểm tra Sở Xây dựng kiểm tra hiện trạng thi công công trình Khu đô thị Cát Tường Wesstern Pearl (Hạng mục hạ tầng kỹ thuật).