ubnd tinh - Sở Xây dựng

 
Tìm kiếm văn bản
Tìm thấy 7 kết quả
Số văn bản Ngày ban hành Trích yếu
46/2022/QĐ-UBND 21/12/2022 Quy định về giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang cung cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
2087/QĐ-UBND 15/12/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng/UBND cấp huyện tỉnh Hậu Giang
11/2022/QĐ-UBND 13/05/2022 Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
10/2022/QĐ-UBND 12/05/2022 Ban hành Quy định tham gia quản lý, bàn giao và tiếp nhận công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
09/2022/QĐ-UBND 29/04/2022 Ban hành Quy định đơn giá nhà, công trình xây dựng để tính bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất trên đia ban tỉnh Hậu Giang
08/2022/QĐ-UBND 25/04/2022 Ban hành Quy định về thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng, thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
06/2022/QĐ-UBND 07/04/2022 Quy định một số nội dung về lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội không sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

có hài lòng về trang web của sở xây dựng

rất hài lòng
hài lòng
bình thường
không hài lòng


Đang online: 2
Hôm nay: 2298
Đã truy cập: 1201378
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.