Tin tức sự kiện

Về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Về rà soát các vị trí cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh

Về tình hình xây dựng xã Phú An, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Về tình hình xây dựng xã Phú An, huyện Châu Thành đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13/3/2018, về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục liên quan.

Kế hoạch kiểm tra năng lực các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Kế hoạch kiểm tra năng lực các Chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Thủ Tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt đề án hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng

Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Hàng loạt chính sách mới tác động đến bất động sản năm 2018

Hàng loạt chính sách mới tác động đến bất động sản năm 2018

Ba loại hình bất động sản dân cư nở rộ tại đô thị

Ba loại hình bất động sản dân cư nở rộ tại đô thị

Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện quản lý Nhà nước ngành Xây dựng tại địa phương

Sáng 26/2, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chỉ đạo, quán triệt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Xây dựng năm 2018, trong đó nhấn mạnh sự chuyển hướng hoạt động quản lý Nhà nước của ngành Xây dựng là hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện công tác quản lý Nhà nước, các quy định pháp luật về xây dựng ở các địa phương

V/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh

V/v ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết Khu dân cư thương mại khu vực 3, phường V, thành phố Vị Thanh

V/v phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

V/v phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch bố trí ổn định dân cư giai đoạn 2017 – 2020 và định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều

Về chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại Nàng Mau, huyện Vị Thủy (Khu I và một phần Khu II)

Về chủ trương cho chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án Cải tạo, nâng cấp, mở rộng Trung tâm thương mại Nàng Mau, huyện Vị Thủy (Khu I và một phần Khu II)

Về khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586” tại phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Về khẩn trương thực hiện hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật dự án “Khu dân cư Thương mại 586” tại phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Về việc triển khai các quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền

Về việc triển khai các quy định tại Luật Phòng chống rửa tiền