Tin tức sự kiện

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”.

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án “Quy hoạch chung đô thị Nàng Mau, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đến năm 2025”.

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Võ Trường Toản

Chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Võ Trường Toản

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn II), thị xã Ngã Bảy

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Khu đô thị Nguyễn Huệ (giai đoạn II), thị xã Ngã Bảy

Bê tông xịt đặc biệt giúp các tòa nhà chống động đất

Bê tông xịt đặc biệt giúp các tòa nhà chống động đất

Đơn giản hóa 22 TTHC thuộc quản lý của Bộ Xây dựng

Chính phủ vừa thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư theo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Đề án 896) thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức cuộc họp công bố Quyết định bổ nhiệm viên chức

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 1

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 1

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Bộ Xây dựng phát động đợt thi đua đặc biệt trong toàn ngành Xây dựng

Kiểm tra hiện trường công trình: Điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Kiểm tra hiện trường công trình: Điều chỉnh và mở rộng Trung tâm giống nông nghiệp tỉnh Hậu Giang.

Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây dựng.

Nâng cao trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với hoạt động giám định, giám định tư pháp xây dựng.

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng ban hành Quyết định công bố hướng dẫn quy đổi chi phí đầu tư xây dựng công trình

Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Bộ Xây dựng ban hành Quy định về chi phí sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng

Công nhận chủ đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại thị xã Ngã Bảy

Công nhận chủ đầu tư và triển khai các dự án xây dựng nhà ở xã hội tại thị xã Ngã Bảy

Tập huấn áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Tập huấn áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008

Triển khai danh mục thủ tục hành chính thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích Ngành Xây dựng

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Sở Xây dựng đã ký kết thỏa thuận với Bưu điện tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích