Tin tức sự kiện

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 2

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 2

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận dự thảo Luật Phòng, chống tham nhũng

Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017.

Hội nghị triển khai hướng dẫn đánh giá, phân loại đối với tập thể và cá nhân năm 2017.

Về Hội nghị Kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện.

Về Hội nghị Kêu gọi đầu tư xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt – phát điện.

Về cho phép DNTN Xăng dầu Gas Ba Neo đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại thành phố Vị Thanh

Về cho phép DNTN Xăng dầu Gas Ba Neo đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu tại thành phố Vị Thanh

Về kiểm tra thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2017.

Kế hoạch kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Kế hoạch kiểm tra hoạt động các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 13 tháng 9 năm 2017 của Bộ Xây Dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng.

Tăng cường hợp tác giữa Sở Xây dựng TP.HCM với Sở Xây dựng các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam bộ

Ngày 17/11, tại Long An, Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp Sở Xây dựng Long An tổ chức Hội nghị giao ban Chương trình hợp tác giữa Sở Xây dựng TP.HCM với Sở Xây dựng các tỉnh, thành miền Tây và Đông Nam bộ năm 2017. Đây là hội nghị giao ban thường niên tổ chức luân phiên mỗi năm một lần, là diễn đàn về công tác quản lý nhà nước Ngành Xây dựng.

Về dự Hội thảo báo cáo đầu kỳ của Dự án cấp nước an toàn Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Về dự Hội thảo báo cáo đầu kỳ của Dự án cấpnước an toàn Vùng đồng bằng Sông Cửu Long

Về tham dự Chương trình giao lưu học tập liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn (CSS)

Về tham dự Chương trình giao lưu học tập liên quan đến cải thiện hệ thống quản lý chất thải rắn (CSS)

Lễ phát động tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017

Ngày 14 - 11, Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017, với chủ đề “Chung tay chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”. Tháng hành động sẽ bắt đầu từ ngày 15/11 đến ngày 15/12/2017 trên phạm vi toàn quốc.

Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ

Quốc hội thảo luận về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 của Chính phủ

Quốc hội thảo luận báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Quốc hội thảo luận báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng

Ngày 24 tháng 10 năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tại Cụm c

Ngày 24 tháng 10 năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành ban hành Quyết định số 3155/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy giấy Lee&Man Việt Nam tại Cụm công nghiệp tập trung Phú Hữu A –Giai đoạn 1, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Kế hoạch kiểm tra thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017

Kế hoạch kiểm tra thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang năm 2017