Tin tức sự kiện

Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019

Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2018, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội Nghị Cán bộ viên chức năm 2019.

Chi bộ 4 tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng

Ngày 20/11/2018, thực hiện Quyết định của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Chi bộ 4 đã long trọng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 01 quần chúng ưu tú vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”

Ngày 07/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3907/UBND-KT về tổ chức “Hội thảo triển khai hợp đồng quản lý vận hành hệ thống thoát nước theo Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 07/11/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang”.

Về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ

Ngày 01/11/2018, UBND tỉnh có Công văn số 3858/UBND-KT về tiếp nhận Dự án WaterWorX do Chính phủ Hà Lan và Tổ chức WaterWorX tài trợ;

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND

Ngày 16 tháng 7 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1062/QĐ-UBND V/v ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu thực nghiệm, trình diễn - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang, với các nội dung như sau:

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND

Ngày 11 tháng 10 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1512/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, với các nội dung như sau:

41 thủ tục hành chính về xây dựng được tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1269/QĐ-BXD về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ Xây dựng.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh

Chiều ngày 15-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh tổ chức lớp “Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng xây dựng phong thái lãnh đạo, quản lý chuyên nghiệp cho nữ cán bộ, lãnh đạo, quản lý của tỉnh” năm 2018.

Tháo gỡ vướng mắc trong giám định tư pháp xây dựng

Ngày 19/10, tại TP Đà Nẵng, Cục Giám định Nhà nước về CLCTXD - Bộ Xây dựng phối hợp Cục Bổ trợ Tư pháp - Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo thảo luận giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang

Ngày 22/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 4798/VP.UBND-KT về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang.

Chính phủ quyết nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về chính sách đầu tư xây dựng . .

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 110/NQ-CP về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1383/QĐ-UBND V/v phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung đô thị Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND

Ngày 17 tháng 9 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1381/QĐ-UBND V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND

Ngày 21 tháng 8 năm 2018 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1231/QĐ-UBND về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2040