Tin tức sự kiện

Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020

Mekong Delta Marathon Hậu Giang 2020

Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy

Quyết định v/v phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới đường công vụ Ba Liên, thành phố Vị Thanh và huyện Vị Thủy

QUY ĐỊNH Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A

QUY ĐỊNH Quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1, huyện Châu Thành A

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang

Chiều ngày 28/5/2020, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất để chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Quy hoạch Kiến trúc và Đầu tư Xây dựng Hậu Giang với sự tham gia của 21 cổ đông.

Sở Xây dựng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao 05 tháng đầu năm

Vừa qua (ngày 29/5), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn có buổi làm việc với Sở Xây dựng để nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác của ngành.

QUY ĐỊNH Quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

QUY ĐỊNH Quản lý xây dựng theo Đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới phường V, thành phố Vị Thanh và ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy

Tổ chức về nguồn, giao lưu trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Tổ chức về nguồn, giao lưu trò chơi dân gian chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2020)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2020

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng ngày 31 tháng 3 năm 2020, Sở Xây dựng đã ban hành Công văn số 606/SXD-TTrXD

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng thành công tốt đẹp

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng (điểm chỉ đạo của tỉnh) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy vào ngày 25-3.

Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng: Tiến hành phiên họp trù bị

Phiên họp trù bị Đại hội đảng viên Đảng bộ Sở Xây dựng (điểm chỉ đạo của tỉnh) lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức tại hội trường Tỉnh ủy vào sáng ngày 24-3.

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND

Ngày 19 tháng 02 năm 2020 Ủy ban nhân dân huyện Phụng Hiệp ban hành Quyết định số 914/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà máy xử lý rác tại xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp.

Triển khai thực hiện Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Triển khai thực hiện Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Ngày 12/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp triển khai việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.

Ngày 12/2, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh chủ trì họp triển khai việc bổ sung, sửa đổi Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức và hoạt động của Đoàn thanh tra.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW và các hướng dẫn về Đại hội Đảng các cấp