Tin tức

Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu Tái định cư - dân cư hành chính tỉnh ủy Hậu Giang (13-07-2016 07:41:26)

Ngày 16 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết mở rộng Khu Tái định cư - dân cư hành chính tỉnh ủy Hậu Giang, với các nội dung như sau:

1. Vị trí quy hoạch:

     Khu đất điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 7,64ha thuộc địa bàn phường IV, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, có ranh giới tiếp giáp như sau:

       - Phía Đông Bắc:   giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp;

          - Phía Tây Bắc:      giáp đất dân;

        - Phía Đông Nam:   giáp đường số 7 theo quy hoạch (hết lộ giới đường số 7);

          - Phía Tây Nam:    giáp đường Nguyễn Thị Minh Khai;

2. Quy mô diện tích: Diện tích khu đất quy hoạch 7,64ha.

3. Cơ cấu quy hoạch:

      Đất đai trong khu quy hoạch được phân chia mục đích sử dụng đất chủ yếu gồm các thành phần sau:

         - Đất công trình công cộng:                       230,04 m².

         - Đất ở nhà liên kế:                                    34.379,16 m².

         - Đất ở biệt thự:                                         2.920,67 m².

         - Đất ở tự cải tạo:                                       8.463,61 m².

         - Đất cây xanh cách ly:                              1.352,52 m².

         - Đất giao thông và hẻm kỹ thuật:             29.062,90 m².

4. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

     - Đất công trình công cộng: Diện tích 230,04m² bố trí tại lô đất ký hiệu CTCC nằm tiếp giáp đường số 7.

     - Nhà ở liên kế: Diện tích là 34.379,16m2 gồm 307 nền được bố trí tại lô đất ký hiệu số 1b, 1c, 2a, 2b, 3a, 3b, 3c, 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 5d, 6a, 6b, 6c.

     - Nhà ở biệt thự: Diện tích là 2.920,67m2 , gồm 8 nền, được bố trí tại lô đất ký hiệu số 1a, tiếp giáp đại lộ Võ Nguyên Giáp, đường số 7.

   - Nhà ở tự cải tạo: Diện tích là 8.463,61m2 , được bố trí tại lô đất ký hiệu số 7, tiếp giáp đường số 14.

    - Đất cây xanh cách ly: Được bố trí tại lô CX, tổng diện tích 1.353,52m², là đất cây xanh cảnh quan kết hợp với khoảng không gian cách ly an toàn đường điện cao thế trên không. Cây xanh trong khu vực này quy định trồng các chủng loại cây thấp tầng.

5. Quy hoạch mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:

       Giao thông:  

       - Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng:  Cao độ thiết kế san nền của khu vực +1,60m (cao độ Nhà nước).

         - Cấp điện và chiếu sáng:

  Thông tin liên lạc

   Hệ thống cấp nước:

      - Thoát nước: gồm Thoát nước mưa và Thoát nước thải sinh hoạt:

   Quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

 (Đính kèm quyết định số 2235/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của UBND thành phố Vị Thanh)

                                                  Phòng QH - KT

                                 Ngày 12 tháng 7 năm 2016

 

            

Nguồn bài viết: Không có