Tin tức

Về việc công nhận thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III  (03-12-2019 17:06:42)

Ngày 03/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III

Ngày 03/12/2019, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-BXD về việc công nhận thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là đô thị loại III (bao gồm 04 phường: Vĩnh Tường, Bình Thạnh, Thuận An, Trà Lồng và 05 xã: Long Bình, Long Trị, Long Trị A, Long Phú, Tân Phú).

Trên cơ sở hiện trạng và các số liệu quản lý tính đến ngày 31/12/2018 do các sở ngành tổng hợp, phân tích và đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị để so sánh, đánh giá theo 5 tiêu chí, tương ứng với 59 tiêu chuẩn quy định của đô thị loại III. Kết quả thị xã Long Mỹ đã đạt 5/5 tiêu chí, tương ứng với 56/59 tiêu chuẩn của đô thị loại III, với tổng số điểm đạt 81,74 điểm./.

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT&HTKT