Tin tức

Về việc công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang (21-12-2019 10:58:39)

Ngày 19/12/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1845/QĐ-TTg về việc công nhận thành phố Vị Thanh mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại II trực thuộc tỉnh Hậu Giang

Trên cơ sở hiện trạng và các số liệu quản lý tính đến ngày 31/12/2018 do các sở ngành tổng hợp, phân tích và đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Phân loại đô thị để so sánh, đánh giá theo 5 tiêu chí, tương ứng với 59 tiêu chuẩn quy định của đô thị loại II. Kết quả thành phố Vị Thanh mở rộng đã đạt 5/5 tiêu chí, tương ứng với 56/59 tiêu chuẩn của đô thị loại II, với tổng số điểm đạt 84,68 điểm./.

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT&HTKT