Tin tức

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (16-05-2016 07:15:29)

Về việc công bố thông tin về khu đất thực hiện dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Thực hiện Công văn số 514/UBND-KTTH ngày 08 tháng 4 năm 2016 của UBND tỉnh về điều chỉnh chức năng sử dụng đất xây dựng nhà chung cư thuộc Khu tái định cư – dân cư phường V, thành phố Vị Thanh;

Căn cứ Quyết định số 1858/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2007 của UBND thị xã Vị Thanh về việc phê duyệt lại đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư – dân cư phường V, thị xã Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang thay cho Quyết định 3459/QĐ-UBND ngày 5/9/2005 và Quyết định số 2570/QĐ-UBND ngày 26/12/2006 của UBND thị xã Vị Thanh (nay là thành phố Vị Thanh);

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

Để có cơ sở cho nhà đầu tư đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; Sở Xây dựng công bố thông tin về dự án trên Website của Sở với các nội dung như sau:

I. Tiêu đề đăng tải: Thông báo thông tin mời gọi đầu tư dự án ở xã hội thấp tầng liền kề tại Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

II. Nội dung:

1. Quy hoạch: Khu đất thuộc quy hoạch chi tiết 1/500 Khu Tái định cư – dân cư phường V, thành phố Vị Thanh được UBND thành phố Vị Thanh phê duyệt tại Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 08/01/2007.

2. Diện tích và ranh giới của khu đất.

Diện tích khu đất khoảng 16.267 m2.

- Phía Bắc giáp đường Trần Đại Nghĩa.

- Phía Nam giáp đường Võ Văn Kiệt.

- Phía Đông giáp đường An Dương Vương.

- Phía Tây giáp đường Lê Đại Hành.

3. Các chỉ tiêu quy hoạch: Đất ở mật độ cao, diện tích 16.267 m2, mật độ xây dựng ≤ 80%.

4. Các điều kiện sử dụng đất: Theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

5. Bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư:

Khu đất đã được giải phóng mặt bằng, thuộc quản lý của Nhà nước; hiện trạng đã san lắp mặt bằng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh khu đất đã được xây dựng đồng bộ.

6. Quản lý vận hành và khai thác dự án sau khi đầu tư xây dựng xong:

- Đối với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (nếu có): Chủ đầu tư có trách nhiệm thi công hoàn chỉnh theo đúng nội dung và tiến độ được phê duyệt; đồng thời quản lý, bảo trì cho đến khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu, tiếp nhận theo quy định hiện hành.

- Đối với nhà ở xã hội: Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức quản lý, vận hành và khai thác theo đúng quy định của pháp luật về nhà ở, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

7. Ưu đãi của Nhà nước:

- Được hưởng các ưu đãi theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;

- Các ưu đãi khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

8. Điều kiện đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Doanh nghiệp trong nước được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp liên doanh với nhà đầu tư nước ngoài; doanh nghiệp của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam theo quy định của Luật Đầu tư;

- Hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã;

- Phải có đăng ký kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đầu tư có hoạt động đầu tư bất động sản và có đủ vốn pháp định ký kinh doanh bất động theo quy định.

- Có vốn đầu tư thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% so với tổng mức đầu tư của dự án.

9. Thời gian tiếp nhận đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án:

- Sở Xây dựng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án kể từ ngày đăng tải trên Webstie của Sở.

- Đơn đăng ký tham gia phải kèm theo hồ sơ năng lực gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy chứng nhận đầu tư), báo cáo tài chính gần nhất (tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký) được kiểm toán độc lập xác nhận (trừ các doanh nghiệp mới thành lập), các dự án, hợp đồng tương tự đã và đang triển khai thực hiện.

- Sau thời hạn 30 ngày, Sở Xây dựng ngừng tiếp nhận đơn đăng ký tham gia làm chủ đầu tư dự án, kể cả đơn đăng ký gửi theo đường bưu điện (không tính theo dấu bưu điện).

- Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng ký: Sở Xây dựng Hậu Giang, số 1, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu hành chính UBND tỉnh, Phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Nguồn: Phòng QLN&TTBĐS

 

Nguồn bài viết: Phòng QLN & TTBĐS