Tin tức

Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang  (15-06-2016 05:26:38)

Ngày 13 tháng 6 năm 2016 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu Trung tâm - Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang với các nội dung như sau:

* Phạm vi nghiên cứu và đối tượng áp dụng:

- Quy định này hướng dẫn các hoạt động liên quan đến công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý kiến trúc, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và sử dụng đất đúng quy hoạch và các quy định khác của pháp luật.

- Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài khi tiến hành đầu tư xây dựng công trình trong phạm vi ranh giới quy hoạch phải thực hiện đúng theo nội dung Quy định này.

- Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang chủ trì, phối hợp với UBND lâm thời huyện Long Mỹ tổ chức triển khai, công bố quy hoạch, cắm mốc giới ngoài thực địa theo quy định.

- Căn cứ hồ sơ quy hoạch được duyệt, quy định quản lý, Chủ tịch UBND lâm thời huyện Long Mỹ có trách nhiệm hướng dẫn và thực hiện việc cấp giấy phép xây dựng, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về diễn biến của quá trình xây dựng không phép, trái phép trong phạm vi quy hoạch do mình quản lý.

* Phạm vi ranh giới, quy mô diện tích khu vực lập quy hoạch:

- Phạm vi lập quy hoạch thuộc thuộc xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc giáp kênh Mười Thước.

+ Phía Tây Nam giáp sông Nước Trong.

+ Phía Tây Bắc giáp kênh Trực Thăng.

+ Phía Đông Nam giáp kênh Củ Tre.

- Diện tích khu đất quy hoạch là 415ha.

* Những quy định cụ thể về quản lý:

- Quy định về không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan.

- Quy định phần công trình xây dựng được vượt qua chỉ giới đường đỏ.

- Quy định các yêu cầu kỹ thuật khác đối với công trình xây dựng.

- Phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ tầng kỹ thuật.

 

(Đính kèm quyết định số 876/QĐ-UBND, ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh Hậu Giang)

                                      PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

                                     Hậu Giang, ngày  15  tháng 6  năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn bài viết: Không có