Tin tức

Về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang (29-10-2018 10:36:12)

Ngày 22/10/2018, Văn phòng UBND tỉnh có Công văn số 4798/VP.UBND-KT về rà soát tham mưu thực hiện dự án Khu Trung tâm Thương mại - Dịch vụ - Giải trí Nguyễn Kim Hậu Giang.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Vị Thanh làm việc với Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển Nguyễn Kim yêu cầu cam kết tiến độ thực hiện cụ thể về khối lượng công việc và mốc thời gian hoàn thành, trong đó lưu ý tháng 11/2018 phải khởi động lại việc tiếp tục thi công Trung tâm Thương mại - Dịch vụ giải trí Nguyễn Kim (Khu A - Giai đoạn 2).

Trường hợp Công ty không thực hiện theo đề nghị nêu trên thì xem xét đề xuất UBND tỉnh thu hồi toàn bộ dự án để kêu gọi nhà đầu tư khác và nhà đầu tư khác sẽ có trách nhiệm hoàn trả lại giá trị đã đầu tư vào dự án.                                 

 

Nguồn bài viết: Nguồn: Phòng PTĐT&HTKT