Tin tức

Về cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh (23-04-2018 14:05:04)

Ngày 04 tháng 4 năm 2018, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang và Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang.

Cùng tham dự có đồng chí Lê Tiến Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Châu Thành, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang; Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang. Sau khi nghe Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự, đồng chí Lữ Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Về trước mắt, thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang tiếp nhận hệ thống cấp nước hiện hữu trên địa bàn thị trấn Mái Dầm do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh đang quản lý, khai thác để đầu tư xây dựng hoàn chỉnh, thời gian thực hiện hoàn thành chậm nhất đến đầu tháng 9 năm 2018 để đảm bảo cấp nước phục vụ cho Nhân dân khu vực thị trấn Mái Dầm; sau đó lập đề án (trong đó lưu ý nêu cụ thể hình thức, thời gian và nguồn vốn thực hiện, thời gian hoàn thành, phương án xử lý hệ thống cấp nước hiện hữu, cam kết cung cấp nước ổn định,…) triển khai thực hiện đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước phục vụ cho người dân khu vực Tiểu vùng 3 thuộc Quy hoạch cấp nước vùng tỉnh Hậu Giang, gửi văn bản đề nghị Sở        Xây dựng hướng dẫn, thẩm định theo quy định.

 Đối với việc xử lý hệ thống cấp nước hiện hữu trên địa bàn thị trấn Mái Dầm: giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường tỉnh phối hợp với đơn vị liên quan làm việc với Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang để thống nhất phương án xử lý theo quy định.

Đối với việc xử lý hệ thống cấp nước hiện hữu trên địa bàn xã Đông Phú: đề nghị Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang làm việc với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước - Công trình đô thị Hậu Giang tiến hành khảo sát, tính toán cụ thể để thống nhất phương án chuyển giao thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Giao Sở Tài chính phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh cùng các đơn vị liên quan đề xuất ý kiến việc xử lý tài sản hiện hữu của các công trình, dự án cấp nước hiện hữu nêu trên, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Giao UBND huyện Châu Thành phối hợp với Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang có văn bản thông báo việc sử dụng nước do Nhà máy nước của Công ty Cổ phần Nước AquaOne Hậu Giang cung cấp để người dân trong khu vực thụ hưởng biết, đồng thuận./.

 

 

Nguồn bài viết: Phòng PTĐT & HTKT