Tin tức

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng hướng đến năm 2030 (13-09-2017 09:28:20)

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng hướng đến năm 2030

Ngày 31 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1486/QĐ-UBND V/v phê duyệt Quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng hướng đến năm 2030, với các nội dung như sau:

1. Quan điểm phát triển:

- Phát triển hệ thống bến xe khách phù hợp với điều kiện thực tế, nhằm nâng cao vai trò quản lý Nhà nước trong hoạt động vận tải, thực hiện tốt công tác xã hội hóa trong việc đầu tư, khai thác bến xe, cải tạo, nâng cấp các bến xe khách trên địa bàn tỉnh, nâng cao chất lượng phục vụ vận tải, đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đảm bảo sự liên kết, chuyển tiếp giữa các tuyến vận tải, phương thức vận tải khác nhau; phục vụ cho khách đi xe được nhanh chóng, thuận tiện và đảm bảo an toàn giao thông. Các bến xe khách tại khu vực thành phố, thị xã, thị trấn yêu cầu phải đạt quy chuẩn bến xe từ loại 2 đến loại 5 để đảm bảo đủ tiêu chuẩn hoạt động tuyến cố định liên tỉnh.

- Đảm bảo hiệu quả chung của nền kinh tế, các công trình phải được quy hoạch đầu tư đồng bộ, hỗ trợ lẫn nhau, nhất là giao thông đường bộ và mạng lưới bến xe ô tô khách; phân kỳ đầu tư hợp lý vừa khai thác hiệu quả các công trình hiện có kết hợp với đầu tư, nâng cấp hợp lý hạ tầng kỹ thuật bến xe, từng bước hiện đại hoá và đạt tiêu chuẩn theo quy định; đầu tư xây dựng mới các bến xe khách theo quy hoạch.

- Từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, an toàn và giảm thiểu tác động môi trường trong hoạt động vận tải khách. Các bến xe khách cần được ưu tiên đầu tư trước một bước nhằm mục đích thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

2. Mục tiêu:

- Mục tiêu đến năm 2030, trên các tuyến giao thông toàn tỉnh có hệ thống bến xe khách được bố trí, xây dựng một cách hợp lý, đồng bộ, văn minh và hiện đại, đạt các tiêu chí về bến xe khách. 

- Xác định phù hợp về quy mô, công suất của hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Tổ chức, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống bến xe khách theo hướng bền vững trong lĩnh vực giao thông vận tải.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với các Sở ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố nhằm nâng cao năng lực quản lý đối với các đơn vị kinh doanh vận tải, tạo điều kiện cho các đơn vị mở rộng phạm vi hoạt động trên cơ sở đảm bảo chất lượng dịch vụ.

- Quy hoạch mạng lưới bến xe khách trên địa bàn tỉnh làm cơ sở để Quy hoạch chi tiết xây dựng các dự án đầu tư xây dựng công trình, kêu gọi và thu hút vốn đầu tư phát triển vận tải, du lịch; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư theo quy hoạch; nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải hành khách kết hợp với tăng cường vai trò quản lý Nhà nước đối với vận tải hành khách trên địa bàn tỉnh.

3. Nội dung Quy hoạch:

3.1. Giai đoạn đến năm 2020: trên địa bàn tỉnh Hậu Giang có 08 bến xe khách (trong đó giữ nguyên, nâng cấp di dời các bến xe hiện có và quy hoạch mới); bao gồm: 01 bến loại 2, 04 bến loại 3 và 03 bến loại 5. Tổng quỹ đất tối thiểu dành cho bến xe khách là 34.500m2, cụ thể như sau:

STT

Vị trí

Đơn vị

hành

chính

Loại bến

Diện tích tối thiểu

(m2)

Ghi chú

01

Xã Vị Trung

Huyện Vị Thủy

2

10.000

Quy hoạch mới trên tuyến Quốc lộ 61C (di dời bến xe Vị Thanh, phường 5)

02

Phường Ngã Bảy

Thị xã Ngã Bảy

3

5.000

Nâng cấp,

mở rộng

03

Phường Bình Thạnh

Thị xã Long Mỹ

3

5.000

Quy hoạch mới trên tuyến Quốc lộ 61B (di dời bến xe Đường Trần Hưng Đạo, phương Bình Thạnh)

04

Xã Vĩnh Viễn

Huyện Long Mỹ

3

5.000

Quy hoạch mới trên tuyến Đường tỉnh 930

05

Thị trấn Ngã Sáu

Huyện Châu Thành

3

5.000

Quy hoạch mới trên tuyến  Đường tỉnh 925

06

Xã Tân Bình

Huyện Phụng Hiệp

5

1.500

Giữ nguyên

hiện trạng (bến xe Kinh Cùng)

07

Thị trấn Cái Tắc

Huyện Châu Thành A

5

1.500

Giữ nguyên

hiện trạng

08

Thị trấn Một Ngàn

5

1.500

Giữ nguyên

hiện trạng

3.2. Định hướng đến năm 2030: bổ sung thêm 04 bến xe khách (trong đó đầu tư xây dựng mới 03 bến, di dời 01 bến) và nâng cấp, mở rộng 02 bến hiện hữu; bao gồm: 01 bến xe loại 2, 03 bến xe loại 3 và 02 bến xe loại 4. Tổng quỹ đất tối thiểu dành cho bến xe khách 30.000m2, cụ thể như sau:

STT

Vị trí

Đơn vị

hành chính

Loại bến

Diện tích tối thiểu

(m2)

Ghi chú

01

Xã Tân Tiến

Thành phố Vị Thanh

4

2.500

Quy hoạch mới trên tuyến Quốc lộ 61

02

Thị trấn Mái Dầm

Huyện Châu Thành

2

10.000

Quy hoạch mới trên tuyến Quốc lộ Nam Sông Hậu

03

Thị trấn Cây Dương

Huyện Phụng Hiệp

 

3

5.000

Quy hoạch mới trên tuyến Đường tỉnh 928

04

Xã Tân Bình

3

5.000

Quy hoạch mới trên tuyến Quốc lộ 61(di dời bến xe Kinh Cùng)

05

Thị trấn Một Ngàn

Huyện Châu Thành A

3

5.000

Nâng cấp,

mở rộng

06

Thị trấn Cái Tắc

4

2.500

Nâng cấp,

mở rộng

(Đính kèm quyết định số 1486/QĐ-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang)

PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Hậu Giang, ngày 11 tháng 9 năm 2017

Nguồn bài viết: Không có