Tin tức

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 (13-09-2017 09:30:27)

Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 07 tháng 9 năm 2017 Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A ban hành Quyết định số 3388/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy định quản lý xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030, với các nội dung như sau:

 

* QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 (theo mô hình nông thôn mới của Chính phủ) quy định việc sử dụng đất đai, xây dựng hạ tầng kỹ thuật, công trình kiến trúc trong ranh giới quy hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định số 3291/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành A.

Điều 2. Căn cứ vào hồ sơ Quy hoạch đã được phê duyệt và nội dung tại bản Quy định này, các cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý sử dụng đất đai có liên quan theo quyền hạn, trách nhiệm được giao giới thiệu địa điểm, công khai và cung cấp thông tin quy hoạch, hướng dẫn việc triển khai lập quy hoạch chi tiết, các dự án đầu tư, thỏa thuận các giải pháp kiến trúc, quy hoạch cho các công trình cải tạo và xây dựng trong khu quy hoạch theo đúng quy hoạch và pháp luật.

Điều 3. Phạm vi quản lý quy hoạch.

1. Vị trí và phạm vi quy hoạch:

- Xã Tân Phú Thạnh nằm về phía Đông Bắc huyện Châu Thành A, phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông:        giáp xã Đông Thạnh huyện Châu Thành.

+ Phía Nam:         giáp thị trấn Cái Tắc.

+ Phía Tây:                     giáp xã Thạnh Xuân.

+ Phía Bắc:                     giáp thành phố Cần Thơ.

- Trung tâm xã Tân Phú Thạnh nằm phía Tây Sông Ba Láng. Phạm vi nghiên cứu đối với Quy hoạch chi tiết (Trung tâm xã) có tứ cận tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông: giáp Sông Ba Láng.

+ Phía Tây: giáp đất dân hướng về xã Thạnh Xuân và Rạch Trầu nhỏ.

+ Phía Bắc: giáp đất dân hướng về thành phố Cần Thơ.

+ Phía Nam: giáp Rạch Lác.

2. Quy mô diện tích:

- Diện tích khu vực quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh: 1.504,53ha, với 08 ấp.

- Dân số dự kiến: 15.478 người (năm 2020).

- Diện tích khu đất Quy hoạch chi tiết (Trung tâm xã): 20,67ha.

- Dân số dự kiến: 2.000 người.

* QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Khu đất Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang có vị trí là cầu nối giữa huyện Châu Thành A với thành phố Cần Thơ, có các chức năng chính như sau:

- Đất nông nghiệp:

- Đất phi nông nghiệp:

- Đất khu dân cư:

Điều 5. Những quy định về xây dựng:

 1. Đất nông nghiệp:

Quy hoạch phát triển và quản lý theo ngành của huyện và của tỉnh.

 1. Đất phi nông nghiệp:
 1. Đất dân cư thương mại – dịch vụ: nằm dọc theo tuyến đường ô tô về trung tâm xã, tập trung ở ấp Thạnh Lợi, với tổng diện tích 2.209,0m². Đối với loại đất này, định hướng về loại hình nhà và quy định xây dựng như sau:

- Mật độ xây dựng trên lô đất: 90% ÷ 100%;

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 3 tầng;

- Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất dân cư mật độ cao: thuộc các ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, quy mô 44.055,0ha. Đối với loại đất này, định hướng về loại hình nhà và quy định xây dựng như sau:

- Mật độ xây dựng: 70 ÷ 80%

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: trùng với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất dân cư mật độ thấp: thuộc các ấp Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, quy mô 37.425,0ha. Đối với các công trình xây dựng trên phần đất này được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng: 50 ÷ 70%

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: lùi vào tối thiểu 3m so với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất dân cư ở tại nông thôn: phát triển dọc theo các tuyến đường giao thông chính về các ấp trong địa bàn xã (ấp Thạnh Phú, Thạnh Mỹ, Thạnh Mỹ A, Thạnh Lợi, Thạnh Lợi A, Phú Lợi, Phú Thạnh và ấp Tân Thạnh Tây), tổng quy mô diện tích khoảng 300,5ha. Đối với các công trình xây dựng trên phần đất này được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng: 40 ÷ 50%

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 20%.

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất Khu công nghiệp tập trung: phát triển tại ấp Phú Thạnh và ấp Phú Lợi, tiếp giáp sông Ba Láng và đường Quốc lộ 1, với tổng diện tích 201,38ha. Đối với các công trình xây dựng trên phần đất này được quy định cụ thể như sau:

- Mật độ xây dựng chung toàn khu: ≤ 50%.

- Công trình hành chính, dịch vụ ≥ 1%.

- Công trình kỹ thuật ≥ 1%.

- Giao thông: ≥ 8%.

- Mật độ cây xanh: ≥ 20%.

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: lùi vào tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất công trình công cộng: nằm rải rác trong khu vực quy hoạch, tập trung phát triển bám theo các tuyến đường giao thông chính về các ấp trong địa bàn xã. Đối với loại đất này, định hướng về loại hình công trình và quy định xây dựng như sau:

- Mật độ xây dựng: 35 ÷ 40%

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 30%.

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: khu vực trung tâm xã quy định lùi vào tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ; khu vực nông thôn quy định lùi tối thiểu 8m so với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất xây dựng trụ sở, cơ quan hành chính: tập trung chủ yếu ở trung tâm xã thuộc ấp Thạnh Lợi, ấp Thạnh Lợi A. Đối với loại đất này, định hướng về loại hình công trình và quy định xây dựng như sau.

- Mật độ xây dựng: 35 ÷ 40%

- Mật độ cây xanh tối thiểu: 30%.

- Tầng cao xây dựng: 1 ÷ 2 tầng.

- Chỉ giới xây dựng: quy định lùi vào tối thiểu 6m so với chỉ giới đường đỏ.

 1. Đất trung tâm xã:
 1.  Đất trụ sở Ủy ban nhân dân xã:
 2. Trung tâm Văn hóa xã:
 3. Trung tâm thể dục thể thao xã:
 4. Trường mẫu giáo Tuổi Thơ:
 5. Trường THCS
 6. Trường Tiểu học Tân Phú Thạnh 1:
 7. Trạm y tế:
 8. Trụ sở xã đội:
 9. Trụ sở Công an xã
 10. Bưu điện xã:
 11. Công viên trung tâm xã:
 12. Khu hạ tầng kỹ thuật:

* Trạm trung chuyển rác:

* Đất bến bãi:

(Đính kèm quyết định số 3388/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang)

PHÒNG QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Hậu Giang, ngày 12 tháng 9 năm 2017

Nguồn bài viết: Không có