Tin tức

Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua quy hoạch 1/500 và xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vĩnh Viễn (19-08-2019 17:52:14)

Cuối tháng 7 vừa qua, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang Thông qua quy hoạch 1/500 và xin chủ trương đầu tư dự án Khu đô thị mới Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Đến dự thông qua đề án, có Đ/c Trương Cảnh Tuyên – P.CT UBND tỉnh – Chủ tịch HĐQL – Chủ tọa; Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ ĐTPT; Đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành liên quan; Trưởng ban Kiểm soát Quỹ và Ban Giám đốc, các Trưởng phòng thuộc Quỹ ĐTPT.

Hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của Vĩnh Viễn đã và đang được địa phương triển khai đầu tư theo đúng quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Bên cạnh đó Khu hành chính tập trung của huyện Long Mỹ đã điều chỉnh vị trí quy hoạch về hướng Bắc của Đường số 1, nằm tại điểm giao của tuyến đường tránh với đường tỉnh ĐT931 (Đường số 1 và số 2 theo quy hoạch chung). Do đó cần nghiên cứu để đầu tư và khai thác có hiệu quả quỹ đất nằm đối diện khu hành chính ngang Đường số 1 (Đường tránh), nhằm góp phần thuc đẩy quá trình đô thị hóa, mở rộng không gian đô thị trong tương lai, phát triển kinh tế xã hội, cảnh quan cho đô thị Vĩnh Viễn được toàn diện và theo hướng bền vững hơn.

Mục tiêu của việc lập đồ án quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang là làm cơ sở để lập dự án đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhằm đầu tư xây dựng và phát triển đô thị mới, khu thương mại dịch vụ mới tại thị trấn Vĩnh Viễn, đáp ứng nhu cầu nhà ở, nhu cầu kinh doanh Thương mại – Dịch vụ cho dân cư trong địa bàn thị trấn Vĩnh Viễn nói riêng và huyện Long Mỹ nói chung. Qua đó, góp phần thúc đẩy cho việc mở rộng không gian đô thị Vĩnh Viễn theo định hướng quy hoạch chung đã được phê duyệt, hoàn chỉnh hơn các điều kiện kinh tế xã hội để giữ vững mục tiêu và chiến lược phát triển đô thị trong những năm tới. Đồng thời thông qua đồ án quy hoạch chi tiết sẽ hổ trợ chính quyền địa phương công tác quản lý về quy hoạch xây dựng, tạo lập được bộ mặt kiến trúc có trật tự, đạt mỹ quan với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh và đồng bộ, điều kiện sinh hoạt tối ưu, xử lý tốt những tác động xấu của hoạt động dân cư đến môi trường.

Trên cơ sở mục tiêu và yêu cầu phát triển nêu trên, trung tâm QHKT đã đưa ra phương án quy hoạch với tổng mức đầu tư khoản hơn 100 tỉ đồng trên  8,1ha và dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Cùng thời điểm đó, Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc tỉnh Hậu Giang cũng đã báo cáo lại dự án Khu dân cư nông thôn mới Đại Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. Với tổng mức đầu tư dự án khoản hơn 80 tỉ đồng trên 4,6ha đất được quy hoạch, ước tính thời gian hoàn thành trong năm 2020./.

Nguồn bài viết: Trung tâm QH-KT