Tin tức

Triển khai thực hiện Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường. (26-02-2020 18:09:55)

Triển khai thực hiện Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Về việc Triển khai thực hiện Công văn số 530/BXD-VLXD ngày 14 tháng 02 năm 2020 về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Ngày 14/02/2020, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã ký ban hành Công văn số 530/BXD-VLXD về việc quản lý đầu tư phát triển và chất lượng sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng lưu thông trên thị trường.

Theo đó, khi các quy hoạch về sản phẩm hết hiệu lực thì việc đầu tư sản phẩm hàng hóa VLXD sẽ thực hiện theo Luật đầu tư và điều tiết theo cung - cầu của thị trường; chủ đầu tư tự xác định về quy mô, công suất và chịu trách nhiệm về hiệu quả đầu tư. Nếu không có định hướng của cơ quan quản lý nhà nước thì sẽ có thời điểm công suất và sản lượng vượt cao so với nhu cầu của thị trường, giảm hiệu quả đầu tư, gây lãng phí nguồn lực xã hội; ngoài ra việc phân vùng đầu tư không hợp lý dẫn đến có khu vực thì tập trung nhiều cơ sở sản xuất, khu vực không có cơ sở sản xuất, cung vượt cầu sẽ dẫn đến cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp,…

Do vậy, để nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý đầu tư phát triển VLXD và quản lý chất lượng VLXD sản xuất, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường, Bộ Xây dựng đã ban hành Công văn 530/BXD-VLXD ngày 14/02/2020. (Đính kèm Công văn số 530/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng)

 

Nguồn: Trang website của Bộ Xây dựng

Đăng tin: Phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng

 

 

 

Nguồn bài viết: Trang website của Bộ Xây dựng
File đính kèm: trien khai cv 530_mfq6O2Ae.rar