Tin tức

Tổng kết lớp lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng (27-04-2016 13:39:41)

Tổng kết lớp lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng

 Chiều ngày 29-3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức tổng kết lớp học tập lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng khóa I/2016.

Tham gia lớp học có 83 học viên. Trong đó, Đảng ủy Sở Xây dựng có 03 học viên. Qua 9 buổi học, các học viên đã được nghiên cứu, thảo luận và ôn tập các nội dung về lý luận chính trị, chủ nghĩa yêu nước Việt Nam. Đây là những nội dung cần thiết, giúp học viên nâng cao nhận thức, làm cơ sở nghiên cứu lý luận, vận dụng vào thực tiễn công tác. Kết thúc khóa học, 100% học viên được trao giấy chứng nhận, có 37 học viên xếp loại giỏi, còn lại xếp loại khá, trong đó, Đảng ủy Sở Xây dựng có 02 học viên xếp loại giỏi và 01 học viên xếp loại khá.

Nguồn : Văn phòng sở

Nguồn bài viết: Văn phòng sở