Tin tức

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ  (27-04-2016 13:46:15)

Thông tư của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

 Bộ xây dựng vừa ban hành Thông tư 05/2015/TT-BXD ngày 30 tháng 10 năm 2015 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ áp dụng đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan đến việc xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ trên lãnh thổ Việt Nam bao gồm 11 điều với các quy đinh chủ yếu như sau: Khảo sát xây dựng nhà ở riêng lẻ, thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ, thi công xây dựng nhà ở riêng lẻ, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở, bảo trì nhà ở riêng lẻ,...Các quy định mới và chi tiết về việc xây dựng nhà ở riêng lẻ sẽ được giới thiệu tại Thông tư 05/2015/TT-BXD quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ  

Nguồn : phòng quản lý chất lượng CTXD

Nguồn bài viết: phòng quản lý chất lượng CTXD