Tin tức

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang (27-04-2016 11:48:14)

Thông qua báo cáo đề xuất chủ trương mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

    Chiều ngày 21/4/2016 vừa qua, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với UBND thành phố Vị Thanh và Lãnh đạo các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nội vụ, Kho bạc Nhà nước Hậu Giang để đóng góp cho Đề xuất dự án Mở rộng, nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang và chuẩn bị các bước đầu tư tiếp theo.

              hj.png 

             Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn (đứng) phát biểu tại buổi làm việc.

Mục tiêu của dự án là cải thiện khả năng tiếp cận với hạ tầng cơ sở cơ bản ở những khu vực thu nhập thấp, tăng cường kết nối mạng lưới cơ sở hạ tầng chính, đồng thời nâng cao năng lực cho các đô thị về quy hoạch đô thị tích hợp ứng phó với biển đổi khí hậu. Dự án sẽ thúc đẩy hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu, tăng khả năng tiếp cận không gian công cộng và nâng cao năng lực của thành phố về quy hoạch đô thị, quản lý đất và đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu.

Theo đó, Đề xuất Dự án, bao gồm 4 hợp phần: Hợp phần 1, nâng cấp cơ sở hạ tầng cấp 3 (gồm các khu Lia’s trên địa bàn thành phố); hợp phần 2, nâng cấp và phát triển cơ sở hạ tầng cấp 1, 2 (gồm 9 danh mục: cải tạo, nâng cấp kênh 62, kênh Cái Nhúc, Hồ Tam Giác, Hồ Đại Hàn, kênh Thống Nhất, đường giao thông số 4-Kênh hậu 3/2 thuộc phường 5, xây dựng đường Nguyễn Huệ, đường 1/5, xây dựng cầu và kênh Mười Thước); hợp phần 3, thực hiện tái định cư và hợp phần 4 là tăng cường năng lực quản lý đô thị. Với khái toán sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng trên 31 triệu USD, trong đó vốn đối ứng trên 5 triệu USD, vốn ODA khoảng 26 triệu USD.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn đã thống nhất theo ý kiến đề xuất của UBND thành phố Vị Thanh và các sở ngành về danh mục của các hợp phần dự án. Qua đó, Ông đã chỉ đạo UBND thành phố Vị Thanh khẩn trương chuẩn bị cho công tác đầu tư tiếp theo.

Nguồn : phòng hạ tầng kỹ thuật

Nguồn bài viết: phòng hạ tầng kỹ thuật