Tin tức

Thanh tra Sở Xây dựng Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch số 63/KH-TTr ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc kiểm tra trật tự xây dựng trên các trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61B và tỉnh lộ trên địa bàn huyện  (03-08-2016 00:19:35)

Thanh tra Sở Xây dựng Hậu Giang vừa xây dựng Kế hoạch số 63/KH-TTr ngày 21 tháng 7 năm 2016 về việc kiểm tra trật tự xây dựng trên các trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61B và tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

          Mục đích nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực trật tự xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn tỉnh Hậu Giang nói chung và huyện Phụng Hiệp nói riêng. Qua kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn huyện một cách kịp thời, hiệu quả; tạo sự chuyển biến trong công tác quản lý trật tự xây dựng, quy hoạch xây dựng nhằm đưa công tác quản lý trật tự xây dựng ngày càng đi vào khuôn khổ theo đúng quy định pháp luật.

          Qua đó tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về xây dựng, khắc phục tình trạng xây dựng các công trình không phép, sai phép, sai quy hoạch được duyệt, trên tuyến Quốc lộ 1A, Quốc lộ 61B và tỉnh lộ trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

          Nội dung kiểm tra: Kiểm tra và xử lý các trường hợp xây dựng không phép, sai phép, vi phạm quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên tuyến đường theo Kế hoạch kiểm tra.Tiếp tục đẩy mạnh triển khai việc thực hiện Công văn số 935/UBND-KTTH ngày 30/6/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc xây dựng nhà, các công trình kiến trúc trên tuyến Quốc lộ 1A.

          Kiểm tra, xử lý vi phạm kết hợp với công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật xây dựng bằng nhiều hình thức cho nhân dân hiểu biết và chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước khi tham gia vào hoạt động xây dựng.

          Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Thanh tra Sở Xây dựng Hậu Giang, Thanh tra Sở Giao thông và vận tải phối hợp cùng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp và Ủy ban nhân dân xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp. Thời gian kiểm tra là 20 ngày việc.

Tải Kế hoạch số 63/KH-TTr ngày 21 tháng 7 năm 2016 tại website http://soxaydung.haugiang.gov.vn                                                                                                                                                Nguồn Thanh tra xây dng

Nguồn bài viết: phong thanh tra