Tin tức

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng” (27-04-2016 13:50:57)

Sở Xây dựng tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”

 Thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng ngành Xây dựng năm 2015, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang đã phối hợp với Phân viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị Miền Nam tổ chức lớp “Bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng”.

         IMG_20151007_082621.jpg

Trong thời gian học ba ngày, từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Sở xây dựng tỉnh Hậu Giang, hơn 60 học viên là các cán bộ địa chính – xây dựng, nông nghiệp, môi trường của các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã được các giảng viên thuộc Phân viện Cán bộ quản lý Xây dựng và Đô thị Miền Nam truyền đạt những kiến thức, những thông tin bổ ích về quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng.

Kết thúc khóa học, học viên sẽ nắm được một cách cơ bản và có hệ thống các yêu cầu, nhiệm vụ cũng như các kỹ năng cần thiết để làm tốt công tác quản lý di sản đô thị. Đồng thời nâng cao nhận thức, năng lực quản lý, cập nhật, bổ sung thông tin, kiến thức và kinh nghiệm quản lý bảo tồn di sản đô thị và các vấn đề ảnh hưởng do biến đổi khí hậu toàn cầu và nước biển dâng cho cán bộ, công chức ngành Xây dựng./.

Nguồn : Văn phòng Sở

Nguồn bài viết: Văn phòng Sở