Tin tức

Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 (12-06-2018 14:31:54)

Ngày 05/6/2017 tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Hậu Giang, Sở Xây dựng Hậu Giang tổ chức Kỳ sát hạch Chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 1 năm 2018 cho các cá nhân hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về dự buổi khai mạc có Chủ tịch và các thành viên trong Hội đồng xét cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng và 77 thí sinh tham dự kỳ thi sát hạch. Tại buổi sát hạch ông Tô Văn Đời thay mặt Hội đồng phát biểu khai mạc kỳ thi sát hạch và để việc thi sát hạch chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đạt được kết quả, đề nghị các thành viên Hội đồng và các cá nhân dự thi thực hiện tốt Quy chế về sát hạch, tập trung làm tốt bài sát hạch để đạt được kết quả tốt nhất.

Sau phát biểu khai mạc các thí sinh tiến hành thi sát hạch với 134 lĩnh vực được đăng ký theo Bộ câu hỏi trắc nghiệm phục vụ sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của Bộ Xây dựng ban hành. Được sự giám sát của Hội đồng, kỳ thi diễn ra nghiêm túc, các thí sinh chuẩn bị bài kỹ, kết quả sát hạch tổng số thi sinh đạt khoảng 92%.

Nguồn bài viết: Phòng Quản lý xây dựng