Tin tức

Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, thị xã Long Mỹ (25-06-2019 12:16:49)

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ ban hành Quyết định số 796/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư, thương mại Trà Lồng, phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang

Với phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

Khu đất lập điều chỉnh quy hoạch có diện tích khoảng 5,14ha. Vị trí khu đất lập điều chỉnh quy hoạch thuộc địa bàn phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có ranh giới tiếp giáp như sau:

+ Phía Đông Bắc: giáp đường số 19 dọc kênh Nhà Thờ.

+ Phía Tây Bắc: giáp đường số 6 theo quy hoạch chung.

+ Phía Đông Nam:         giáp đường số 12 theo quy hoạch chung.

+ Phía Tây Nam: giáp đường 20 theo quy hoạch chung .

(Đính kèm Quyết định số 796/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ).

Nguồn bài viết: phòng QHKT